Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Bóng rổ ở Hamburg

Bóng rổ Basketball-Club Hamburg Tigers
Pilatuspool 20, 20355 Hamburg  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Sportspaß, e.V. - Basketball
Westphalensweg 11, 20099 Hamburg  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Sportspaß, e. V. - Basketball
Westphalensweg 11, 20099 Hamburg  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Altonaer TSV e.V. - Basketball
Winklers Platz 5, 22767 Hamburg  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Hamburger Turnerbund von 1862 e.V. - Basketball
Burgstr. 35, 20535 Hamburg  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Hamburger Turnerschaft von 1816 R.V. - Basketball
Sievekingdamm 7, 20535 Hamburg  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Basketball-Club Rebound 80 e. V.
Augustenburger Straße 25, 22769 Hamburg  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Sportspaß e. V. - Basketball
lapplandring38, 22145 Hamburg  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Sport-Club Ottensen von 1984 e.V. - Basketball
Gaußstr. 15, 22765 Hamburg  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Sportverein St. Georg v. 1895 e.V. - Basketball
Hammer Steindamm 130, 20535 Hamburg  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Bramfelder Sportverein von 1945 e. V. - Basketball
Ellernreihe 88, 22179 Hamburg  ➤ 12km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Harburger Turnerbund von 1865 e.V.
Vahrenwinkelweg 28, 21075 Hamburg  ➤ 14km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Spielgemeinschaft HARBURG BASKETS - SGHB
Langenbeker Weg 1c, 21077 Hamburg  ➤ 14km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Turnverein ",Gut Heil", Billstedt v. 1898 e.V. - Basketball
Schöfferstieg 5, 22117 Hamburg  ➤ 15km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Sportverein Lurup-Hamburg von 1923 e.V. - Basketball
Flurstr. 7, 22549 Hamburg  ➤ 15km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Turn- und Sportclub Wellingsbüttel von 1937 e. V. - Basketball
Waldingstr. 91, 22391 Hamburg  ➤ 16km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Hausbruch-Neugrabener Turnerschaft - Basketball
Cuxhavener Str. 253, 21149 Hamburg  ➤ 17km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ SV Osdorfer Born e.V. - Basketball
Kroonhorst 11, 22549 Hamburg  ➤ 17km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Lemsahler Sportverein von 1967 e. V. - Basketball
Eichelhäherkamp 3, 22397 Hamburg  ➤ 19km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Rissener Sportverein von 1949 e.V. - Basketball
Marschweg 75, 22559 Hamburg  ➤ 25km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ MTV
Stubbendorffweg 8, 29614 Soltau  ➤ 65km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Lübecker Turnerschaft v. 1854 e.V. - Basketball
Possehlstr. 5, 23560 Lübeck  ➤ 84km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Turn- und Sportverein Russee von 1924 e.V. - Basketball
Rendsburger Landstr. 251, 24113 Kiel  ➤ 84km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Kieler Turnerschaft von 1883 e.V. - Basketball
Sportplatzweg 6, 24145 Kiel  ➤ 85km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Freie Turnerschaft Vorwärts v.1901 e.V. - Basketball
J.-Meyer-Straße 19, 24114 Kiel  ➤ 86km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Turnverein Jahn von 1958 e.V. - Basketball
Tiroler Ring 289, 24147 Kiel  ➤ 87km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Kieler Turnverein von 1885 e.V. - Basketball
Zastrowstr. 14, 24114 Kiel  ➤ 87km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Ellerbeker Turnvereinigung von 1886 e.V. - Basketball
Hirtenbrook 11, 24147 Kiel  ➤ 88km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ Kieler MTV von 1844 e.V. - Basketball
Jahnstr. 8 a, 24116 Kiel  ➤ 88km
giờ mở cửa không xác định
Bóng rổ KTB Brunswik von 1899 e.V. - Basketball
Breiter Weg 11, 24105 Kiel  ➤ 89km
giờ mở cửa không xác định