Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Chèo thuyền ở Frankfurt/Main

Chèo thuyền Frankfurter Kanu-Verein 1913 e.V. (FKV)
Schaumainkai 90, 60596 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền FRVS 1898 e.V. - Kanu
Mainwasenweg 34, 60599 Frankfurt am Main  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền ESV Blau-Gold Frankfurt am Main e.V. - Kanu
Am Oberforsthaus 5, 60528 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Sport- und Kulturgemeinschaft Frankfurt e.V. (SKG) - Kanu
Mainfeldstr. 29, 60528 Frankfurt am Main  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Post-Sportverein Blau-Gelb (PSV Blau-Gelb) - Kanu
Am Ginnheimer Wäldchen 4, 60431 Frankfurt am Main  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Kanu-Club 1928 e.V.
Friedensstr. 6, 63071 Offenbach am Main  ➤ 10km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Höchster Kanuclub Wiking 1921 e.V. (HKCW)
An der Tillylinde 7, 60529 Frankfurt am Main  ➤ 15km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Kanu-Club Kapitän Romer 1932 e.V. Sindlingen
Weinbergstr. 59A, 65931 Frankfurt am Main  ➤ 19km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền DSW 1912 - Kanu
Alsfelder Straße 31, 64289 Darmstadt  ➤ 25km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Darmstädter Turn- und Sportgemeinde 1846 - Kanu
Heinrich-Fuhr-Str. 40, 64287 Darmstadt  ➤ 27km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Ski- und Kanugesellschaft 1925 e.V. - Kanu
Gallienstr. 34, 63450 Hanau  ➤ 27km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Paddel-Volleyball-Club - Kanu
Südwestring 5, 64807 Dieburg  ➤ 30km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Wassersportclub Birkensee e.V.
Forellenstr. 4, 63452 Hanau  ➤ 30km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Kanu-Club Darmstadt
Theresenstr. 11, 64579 Gernsheim  ➤ 45km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Eisenbahner-Sportverein Eintracht Mainz 1927 e.V. - Kanu
Am Winterhafen 2, 55131 Mainz  ➤ 46km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Kanu-Club Mainz-Kostheim 1924 e.V.
Maaraue 51, 55246 Mainz  ➤ 46km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Kasteler Ruder- und Kanu-Gesellschaft 1880 e.V. - Kanu
Wiesbadener Straße 19, 55252 Mainz-Kastel  ➤ 47km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Kasteler Ruder- und Kanugesellschaft 1880 e.V. - Kanu
Wiesbadener Straße 19, 55252 Mainz-Kastel  ➤ 47km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Paddler Gilde Amöneburg
Biebricher Straße 23, 65203 Wiesbaden  ➤ 49km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền 1. Drachenbootclub Schierstein e. V. ", Die Flodders",
Mosbacher Str.55, 65187 Wiesbaden  ➤ 50km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Kanu Club Mz-Kostheim 1924 e.V
Maaraue 51, 55246 Mainz  ➤ 51km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Kanu- und Ski-Gesellschaft 1921 e.V. Mainz-Mombach
Rheinallee, 55120 Mainz  ➤ 51km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Kanu-Club 1981 e.V. Mainz-Mombach
Turmstr. 51, 55120 Mainz  ➤ 52km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Polizei-Sportverein Mainz e.V. - Kanu
Gassnerallee 95, 55120 Mainz  ➤ 52km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Sportgemeinschaft Biebrich 04 eV
Uferstr., 65203 Wiesbaden  ➤ 52km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Wiesbadener Kanu-Verein 1922 e.V.
Uferstr. 2, 65203 Wiesbaden  ➤ 52km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Kanufreunde 1929 e.V.
Rheinallee 128 b, 55120 Mainz  ➤ 53km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền NaturFreunde Lorsch e. V. - Kajakabteilung -
Friedensstr. 1, 64653 Lorsch  ➤ 53km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Wassersportverein Schierstein - Kanu
Christian Bücher-Str., 65201 Wiesbaden  ➤ 56km
giờ mở cửa không xác định
Chèo thuyền Drachenboot Team Schierstein
Schiffergasse 38, 65201 Wiesbaden  ➤ 56km
giờ mở cửa không xác định