Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Cơ quan công quyền ở Hamburg

Bộ Senatskanzlei Hamburg
Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Tòa thị chính Rathaus Hamburg
Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bảo hiểm hưu trí Deutsche Rentenversicherung Millerntorplatz 1 Hamburg
Millerntorplatz 1, 20359 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 16:00 giờ
Cơ quan bảo tồn di tích Denkmalschutzamt
Große Bleichen 30, 20354 Hamburg  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Bộ Personalamt
Steckelhörn 12, 20457 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan liên bang Statistikamt Nord, Standort Hamburg
Steckelhörn 12, 20457 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan thể thao Sportamt Hamburg
Schopenstehl 15, 20095 Hamburg  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan hải quan Hauptzollamt Hamburg-Stadt Zollzahlstelle
Koreastr. 4, 20457 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 16:00 giờ
Bộ Kulturbehörde
Hohe Bleichen 22, 20354 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Văn phòng báo chí Pressestelle Hamburg
Hohe Bleichen 22, 20354 Hamburg  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Bộ Finanzbehörde
Gänsemarkt 36, 20354 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bộ Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Stadthausbrücke 8, 20355 Hamburg  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan thương mại Bezirksamt Hamburg-Mitte
Klosterwall 2, 20095 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 12:30 giờ
Cơ quan thuế Finanzamt Mitte
Steinstr. 10, 20095 Hamburg  ➤ 1km
mở hôm nay 07:00 - 14:00 giờ
Cơ quan công dân Kundenzentrum Mitte - Bezirksamt Hamburg - Mitte - Fachamt Einwohnerwesen
Steinstr. 1, 20095 Hamburg  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan liên bang Landesluftfahrtbehörde Hamburg, Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Bộ Behörde für Wirtschaft, Verkehr und Innovation
Alter Steinweg 4, 20459 Hamburg  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan hải quan Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Koreastr. 4, 20457 Hamburg  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay
Bộ Behörde für Justiz und Gleichstellung
Drehbahn 36, 20354 Hamburg  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Cơ quan liên bang Justizprüfungsamt Hamburg
Dammtorwall 13, 20354 Hamburg  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Đăng ký các hành động Grundbuchamt Hamburg (-Mitte)
Caffamacherreihe 20, 20355 Hamburg  ➤ 2km
mở hôm nay 09:00 - 13:00 giờ
Cơ quan phúc lợi trẻ Jugendamt Hamburg-Mitte
Kurt-Schumacher-Allee 4, 20095 Hamburg  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan đăng ký Standesamt Hamburg-Mitte
Klosterwall 8, 20095 Hamburg  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay
Dịch vụ công cộng Hochbauamt Billstedt
Klosterwall 6, 20095 Hamburg  ➤ 2km
mở hôm nay 09:00 - 15:00 giờ
Dịch vụ công cộng Bezirksamt Hamburg-Mitte
Klosterwall 6, 20095 Hamburg  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay
Tòa thị chính Bezirksamt Hamburg - Mitte
Klosterwall 8, 20095 Hamburg  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan công viên Bezirksamt Hamburg-Mitte
Klosterwall 8, 20095 Hamburg  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay
Phòng kỹ thuật dân dụng Bezirksamt Hamburg - Mitte - Fachamt Management des öffentlichen Raumes
Klosterwall 8, 20095 Hamburg  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay
Phòng kho báu Fachamt Ressourcensteuerung-Haushalt und Controlling-Haushalt Hamburg-Mitte
Klosterwall 8, 20095 Hamburg  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay
Cơ quan nhà ở Bezirksamt Hamburg-Mitte - Wohnungsamt
Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay