Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Đồ ăn thức uống ở Köln

McDonald's mit McCafé Schildergasse 60-68 Köln
Schildergasse 60-68, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 22:00 giờ
Pizza Hut Schildergasse 83 Köln
Schildergasse 83, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 11:00 - 22:00 giờ
Thợ làm bánh Heberer Hohe Str. 41-53 Köln
Hohe Str. 41-53, 50676 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 20:00 giờ
Nhà hàng Nordsee Schildergasse 110 Köln
Schildergasse 110, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 20:30 giờ
Burger King Schildergasse 114 Köln
Schildergasse 114, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 03:00 giờ
Dunkin' Donuts Schildergasse 8-12 Köln
Schildergasse 8-12, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 21:00 giờ
Thợ làm bánh Backwerk Krebsgasse 4-6 Köln
Krebsgasse 4-6, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 06:30 - 20:00 giờ
McDonald's mit McCafé Schwertnergasse 1 Köln
Schwertnergasse 1, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 22:00 giờ
Starbucks Neumarkt 1a Köln
Neumarkt 1a, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Starbucks In der Hoehle 4 Köln
In der Hoehle 4, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
McDonald's mit McCafé Hohe Str. 84 Köln
Hohe Str. 84, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 01:00 giờ
Hard Rock Cafe Cologne
Gürzenichstr. 8, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thợ làm bánh Backwerk Neumarkt 2-4 Köln
Neumarkt 2-4, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 07:00 - 20:00 giờ
Thợ làm bánh Ditsch Neumarkt 2-4 Köln
Neumarkt 2-4, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Dunkin' Donuts Hohe Str. 134 b Köln
Hohe Str. 134 b, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 22:00 giờ
Thợ làm bánh Kamps Breite Str. 80-90 Köln
Breite Str. 80-90, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 19:00 giờ
Thợ làm bánh Ditsch Breite Str. 105-135 Köln
Breite Str. 105-135, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thợ làm bánh Kamps Gürzenichstr. 24d Köln
Gürzenichstr. 24d, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 18:00 giờ
Cửa hang thưc ăn dinh dương Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG Richmodstr. 4-8 Köln
Richmodstr. 4-8, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 20:00 giờ
Nhà hàng Vapiano An der Rechtschule 3 Köln
An der Rechtschule 3, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 23:00 giờ
mở hôm nay 11:00 - 23:00 giờ
Nhà máy bia Cölner Hofbräu P. Josef Früh KG
Am Hof 12-18, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Starbucks Breite Straße 135 Köln
Breite Straße 135, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thợ làm bánh Backwerk Augustinerstr. 7 Köln
Augustinerstr. 7, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 06:00 - 20:00 giờ
Starbucks Am Hof 3-5 Köln
Am Hof 3-5, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Chợ nông sản Wochenmarkt am Rathaus Köln
Rathausplatz, 51065 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Thợ làm bánh Kamps Marzellenstr. 1 Köln
Marzellenstr. 1, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 18:00 giờ
Nhà máy bia Brauerei zur Malzmühle
Heumarkt 6, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Pizza Hut Trankgasse 1 Köln
Trankgasse 1, 50668 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 22:00 giờ
Nhà hàng Nordsee Heiligenroth
Fahrtrichtung Köln-Frankfurt, 56412 Heiligenroth  ➤ 1km
mở hôm nay 11:00 - 19:00 giờ
Thợ làm bánh Kamps An Den Dominikanern 2 Köln
An Den Dominikanern 2, 50668 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay