Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Mẫu giáo Kita des Auswärtigen Amtes (NUR für Bedienstete des Auswärtigen Amtes)

Địa chỉ

Thể loạiMẫu giáo
Địa chỉJägerstr. 25, 10117 Berlin
Bản đồ & chỉ đường

Giờ mở cửa

Giờ mở cửa không có sẵnthêm...

Dịch vụ (đoạn trích) 

, , , ,

thêm...

Tất cả sự giúp đỡ ở cùng vị trí

Mẫu giáo

Chưa có đánh giá nào

Bình chọn bây giờ

Chú thích và thông tin cho mẫu giáo Kita des Auswärtigen Amtes (NUR für Bedienstete des Auswärtigen Amtes)

Chú thích quan trọng

Chúng tôi đã nghiên cứu cẩn thận và địa chỉ phiếu mua hàng mẫu giáo Kita des Auswärtigen Amtes (NUR für Bedienstete des Auswärtigen Amtes) cho bạn. Các thông số kỹ thuật số điện thoại, e-mail und trang web rất tiếc không được biết đến với chúng tôi.
Vui lòng kiểm tra giờ mở cửa trước khi đến. Đóng cửa hôm nay!

Dịch vụ được chỉ định ở trên (, , , , , u.a.) có thể bị hạn chế hoặc không khả dụng.

Bổ sung sự giúp đỡ bên cạnh mẫu giáo Kita des Auswärtigen Amtes (NUR für Bedienstete des Auswärtigen Amtes)

Đại sứ quán Botschaft von Irland
Jägerstr. 51, 10117 Berlin  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Hiệp hội nghề nghiệp Milchindustrie Verband e.V. (MIV)
Jägerstr. 51, 10117 Berlin  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Hiệp hội nghề nghiệp Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler e.V.
Jägerstr. 51, 10117 Berlin  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Hiệp hội nghề nghiệp Assifonte: Vereinigung der Schmelzkäseindustrie in der EU
Jägerstr. 51, 10117 Berlin  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Hiệp hội nghề nghiệp Bundesverband Molkereiprodukte e.V.
Jägerstr. 51, 10117 Berlin  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Hiệp hội nghề nghiệp DGPM e.V.
Jägerstr. 51, 10117 Berlin  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Đại sứ quán Botschaft von Belgien
Jägerstr. 52-53, 10117 Berlin  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 12:30 giờ
mở hôm nay 13:30 - 17:00 giờ
Trường đại học Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW)
Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Câu lạc bộ đạo đức & tôn giáo Deutscher Ethikrat
Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Lưu trữ Archiv der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften
Jägerstr. 22/23, 10117 Berlin  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Hiệp hội nghề nghiệp ABDA - Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände
Jägerstr. 49/50, 10117 Berlin  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Phòng thể dục Fitness First Jägerstr. 27 Berlin
Jägerstr. 27, 10117 Berlin  ➤ 1km
mở hôm nay 06:00 - 23:00 giờ

Danh mục được đề xuất

trung tâm truyền thôngtrường đại họcthư việngiáo dục người lớnlưu trữtrường đặc biệttrường trung học cơ sở