Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Pháp luật & tòa án ở Frankfurt/Main

Thừa phát lại Gerichtsvollzieherin Dürr
Postfach 80 01 06, 65901 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 11:00 giờ
Thừa phát lại Gerichtsvollzieherin Olbrich
Postfach 10 37 25, 60107 Frankfurt am Main  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Thừa phát lại Gerichtsvollzieherin Suttner-Kamp
Postfach 62 01 14, 60350 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 11:00 giờ
Thừa phát lại Obergerichtsvollzieher Plescher
Postfach 64 01 19, 60355 Frankfurt am Main  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Tòa án cấp phúc thẩm Oberlandesgericht Frankfurt am Main
Zeil 42, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 08:30 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:30 - 15:30 giờ
Tòa án quận Landgericht Frankfurt am Main
Gerichtsstr. 2, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 2km
mở hôm nay 06:00 - 19:00 giờ
Tòa án huyện Amtsgericht Frankfurt am Main
Gerichtsstr. 2, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 2km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
Tòa gia đình Familiengericht Frankfurt am Main
Gerichtsstr. 2, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Tòa án nông nghiệp Landwirtschaftsgericht Frankfurt am Main
Gerichtsstr. 2, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Tòa án phá sản Insolvenzgericht Frankfurt am Main
Gerichtsstr. 2, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Tòa án chứng thực di chúc Nachlassgericht Frankfurt am Main
Heiligkreuzgasse 34-Gebäude A, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Tòa án đăng ký Registergericht Frankfurt am Main
Gerichtsstr. 2, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Tòa giám hộ Betreuungsgericht Frankfurt am Main
Gerichtsstr. 2, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Tòa án thực thi Vollstreckungsgericht Frankfurt am Main
Gerichtsstr. 2, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Thừa phát lại Gerichtsvollzieherin Rinnelt
Gerichtsstr. 2, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 2km
đóng cửa hôm nay
Tòa án xã hội Sozialgericht Frankfurt am Main
Adickesallee 36, 60322 Frankfurt am Main  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Thừa phát lại Obergerichtsvollzieher Schwarz Frankfurt am Main
Gemündener Str. 46, 60599 Frankfurt am Main  ➤ 3km
mở hôm nay 15:00 - 16:00 giờ
Tòa án lao động Hessisches Landesarbeitsgericht
Gutleutstr. 130, 60327 Frankfurt am Main  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Tòa án lao động Arbeitsgericht Frankfurt am Main
Gutleutstr. 130, 60327 Frankfurt am Main  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Tòa hành chính Verwaltungsgericht Frankfurt am Main
Adalbertstr. 18, 60486 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Nhà tù Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main III
Obere Kreuzäckerstr. 4, 60435 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Nhà tù Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main I
Obere Kreuzäckerstr. 6, 60435 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Thừa phát lại Obergerichtsvollzieher Stein Frankfurt am Main
Obere Kreuzäcker Str. 19, 60435 Frankfurt am Main  ➤ 5km
mở hôm nay 14:00 - 15:00 giờ
Nhà tù Justizvollzugsanstalt Frankfurt am Main IV
Obere Kreuzäckerstr. 8, 60435 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Thừa phát lại Obergerichtsvollzieher Holl
Hoherodskopfstr. 86, 60435 Frankfurt am Main  ➤ 5km
mở hôm nay 16:00 - 17:00 giờ
Thừa phát lại Gerichtsvollzieherin Ruboks
Homburger Landstr. 186, 60435 Frankfurt am Main  ➤ 6km
đóng cửa hôm nay
Thừa phát lại Obergerichtsvollzieherin Schnobrich
Postfach 11 55, 63231 Neu-Isenburg  ➤ 7km
mở hôm nay 11:00 - 12:00 giờ
Thừa phát lại Obergerichtsvollzieher Wolfinger
Franziska-Kessel-Str. 11, 60439 Frankfurt am Main  ➤ 8km
mở hôm nay 16:00 - 17:00 giờ
Thừa phát lại Obergerichtsvollzieher Bach
Heilmannstr. 29, 60439 Frankfurt am Main  ➤ 9km
mở hôm nay 08:00 - 09:00 giờ
Tòa án thực thi Vollstreckungsgericht Offenbach am Main
Kaiserstr. 16-18, 63065 Offenbach am Main  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định