Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Sự giải trí ở Köln

Viện bảo tàng Museum Schnütgen
Cäcilienstr. 29, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 11:00 - 17:00 giờ
Viện bảo tàng Schnütgenmuseum
Cäcilienstr. 29, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Vé số Lotto Hohe Str. 41-53 Köln
Hohe Str. 41-53, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Rạp hát Bühnen der Stadt
Offenbachplatz, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Rạp hát Traumtheater Salome
Sternengasse 1a, 50676 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Rạp hát Theater am Dom
Glockengasse 11, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Viện bảo tàng Kolumba
Kolumbastr. 4, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 12:00 - 17:00 giờ
Lễ hội âm nhạc Acht Brücken 2015
Bischofsgartenstr., 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Lễ hội Cologne Pride
Innenstadt, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Lễ hội Kölner Karneval
Innenstadt, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Vé số Lotto Breite Str. 36 Köln
Breite Str. 36, 50667 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Chợ Giáng sinh Weihnachtsmarkt Köln Neumarkt 2017
Neumarkt, 50676 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Rạp hát Wuppertheater, Barbara Krott
Fleischmengergasse 31, 50676 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Vé số Lotto Breite Str. 103 Köln
Breite Str. 103, 50667 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Viện bảo tàng Wallraf-Richartz-Museum
Obenmarspforten, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 11:00 - 18:00 giờ
Viện bảo tàng Duftmuseum im Farina-Haus
Obenmarspforten 21, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 11:00 - 16:00 giờ
Viện bảo tàng Museum für Angewandte Kunst
An der Rechtschule, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Vé số Lotto Neumarkt Köln
Neumarkt, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Văn hóa nổi bật Rheinland-Pfalz-Tag Worms
Innenstadt, 67547 Worms  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Viện bảo tàng Besteckmuseum
Burgmauer 68, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 21:00 giờ
Viện bảo tàng NS-Dokumentationszentrum
Appellhofplatz 23-25, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Viện bảo tàng Käthe Kollwitz Museum
Neumarkt 18-24, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 11:00 - 18:00 giờ
Viện bảo tàng Geldgeschichtliches Museum
Neumarkt 18-24, 50667 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Viện bảo tàng Kölnisches Stadtmuseum
Zeughausstr. 1-3, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 10:00 - 17:00 giờ
Vé số Lotto Mathiasstr. 24-26 Köln
Mathiasstr. 24-26, 50676 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 23:00 giờ
Rạp hát COMEDIA
Löwengasse 7-9, 50676 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Vé số Lotto Neumarkt 24 Köln
Neumarkt 24, 50667 Köln  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Chợ Giáng sinh Weihnachtsmarkt am Kölner Dom 2017
Roncalliplatz, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Viện bảo tàng Diözesan-Museum
Roncalliplatz 2, 50667 Köln  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Vé số Lotto Unter Käster 3 Köln
Unter Käster 3, 50667 Köln  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 23:59 giờ