Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Sức khỏe ở Brandenburg

Nhà trị liệu tâm lý Dr. rer. nat. Corina Wartenberg-Zschuppe
Zum Weissen See 21, 14476 Potsdam  ➤ 3km
mở hôm nay 07:30 - 16:30 giờ
Bác sĩ đa khoa Wolf-Rüdiger Boettcher
L.-Ganghofer-Str. 4, 14476 Potsdam  ➤ 4km
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Nhà trị liệu tâm lý Dipl.-Psych. Hannelore Wehrmann
Florastr. 61, 14469 Potsdam  ➤ 4km
mở hôm nay 09:00 - 15:00 giờ
Bệnh viện Heinrich-Heine-Klinik
Am Stinthorn 42, 14476 Potsdam  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Nhà trị liệu tâm lý Dipl.-Psych. Jürgen Golombek
Am Stinthorn 42, 14476 Potsdam  ➤ 5km
mở hôm nay 16:00 - 19:00 giờ
Bác sĩ đa khoa Dipl.-Med. Mechthild Volkmann
Potsdamer Str. 108, 14469 Potsdam  ➤ 5km
mở hôm nay 14:00 - 19:00 giờ
Người bệnh học Dr. med. Peter Ziemke
Amtsstr. 5a, 14469 Potsdam  ➤ 5km
mở hôm nay 09:00 - 19:00 giờ
Người bệnh học Prof. Dr. med. Hans Guski
Amtsstr. 5a, 14469 Potsdam  ➤ 5km
mở hôm nay 10:00 - 18:00 giờ
Người bệnh học Azita Amirmaki
Amtsstr. 5a, 14469 Potsdam  ➤ 5km
mở hôm nay 09:00 - 18:00 giờ
Người bệnh học Dr. med. Georg Wolf
Amtsstr. 5a, 14469 Potsdam  ➤ 5km
mở hôm nay 09:00 - 17:00 giờ
Bác sĩ đa khoa Michael Struck
Potsdamer Straße 24, 14469 Potsdam  ➤ 5km
mở hôm nay 08:00 - 13:00 giờ
Bác sĩ nhãn khoa Dr. med. Sylke Kaduk
Potsdamer Str. 20b, 14469 Potsdam  ➤ 5km
mở hôm nay 08:00 - 13:00 giờ
Bác sĩ đa khoa Freimut Gilbert
Kirschallee 5, 14469 Potsdam  ➤ 6km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
Bác sĩ đa khoa Dipl.-Med. Jürgen Salomon
Fahrländer Str. 3, 14476 Potsdam  ➤ 6km
mở hôm nay 08:00 - 10:00 giờ
mở hôm nay 16:00 - 19:00 giờ
Nhà cao cấp & viện an dưỡng Seniorenpflegeheim St. Franziskus
Kiepenheuerallee 21, 14469 Potsdam  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ nội khoa Dr. med. Ulrike Hackenberg
Georg-Hermann-Allee 11, 14469 Potsdam  ➤ 7km
mở hôm nay 16:00 - 20:00 giờ
Bác sĩ thần kinh Dipl.-Psych. Sigrun Wawra
Altes Rad 10, 14469 Potsdam  ➤ 7km
mở hôm nay 09:00 - 13:00 giờ
Bác sĩ đa khoa Kang-Hyeb Lee
Kaiser-Friedrich-Str. 102 A, 14469 Potsdam  ➤ 7km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 17:00 giờ
Bác sĩ phụ khoa Dr. med. Silvia Maas
Parkstr. 4, 14469 Potsdam  ➤ 7km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 18:00 giờ
Bệnh viện Evangelisches Krankenhaus für Geriatrie
Weinbergstr. 18-19, 14469 Potsdam  ➤ 8km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ nhãn khoa Dr. med. Tim Heuermann
Puschkinallee 12, 14469 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay 09:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ nhãn khoa Prof. Dr. med. Peter Rieck
Puschkinallee 12, 14469 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay 08:00 - 16:00 giờ
Bác sĩ đa khoa Dr. med. Dirk Reinecken
Persiusstr. 12, 14467 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay 08:00 - 19:00 giờ
Nhà trị liệu tâm lý Ilona Reinecken
Persiusstr. 12, 14469 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay 08:00 - 19:00 giờ
Bác sĩ nội khoa Dr. med. Kerstin Hackethal
Helene-Lange-Str. 10a, 14469 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay 08:00 - 13:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 17:00 giờ
Bác sĩ phụ khoa Dr. med. Roberto Kurzeja
Allee nach Sanssouci 7, 14471 Potsdam  ➤ 8km
đóng cửa hôm nay
Bác sĩ X quang Dipl.-Med. Martine Paura
Allee nach Sanssouci 7, 14471 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay 09:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ phụ khoa Dr. med. Kathrin Beilecke Potsdam
Allee nach Sanssouci 7, 14471 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay 09:00 - 14:00 giờ
Bác sĩ phẫu thuật Dr. med. Peter Kandzorra
Allee nach Sanssouci 7, 14471 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay thời gian không xác định
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ phẫu thuật Dipl.-Med. Thomas-Michael Rummler
Allee nach Sanssouci 7, 14471 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay 08:00 - 14:00 giờ