Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Sức khỏe ở Frankfurt/Main

Bác sĩ tiết niệu Prof. Dr. med. Ralf Bickeböller
Neue Kräme 26, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ nhi khoa Dr. phil. Judith Roedel-Wagner
Neue Kräme 27, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 15:30 - 16:00 giờ
Nhà trị liệu tâm lý Dr. med. Sabine Müller
Liebfrauenberg 37, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 16:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ nội khoa Dr. med. Matthäus Müller
Liebfrauenberg 37, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 16:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ phụ khoa Dr. med. Corinna Vogt-Hell
Liebfrauenberg 37, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 10:30 - 13:30 giờ
Bác sĩ đa khoa Dr. med. Axel Diez
Liebfrauenberg 26, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ
Bác sĩ đa khoa Klaus Schamell
Töngesgasse 23, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 17:00 giờ
Nhà trị liệu tâm lý Dipl.-Psych. Elisabeth Seidelmann
Saalgasse 10, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Nhà trị liệu tâm lý Dr. med. Christiane Kaiser
Saalgasse 8, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Nhà trị liệu tâm lý Dipl.-Psych. Urban Leim-Frübis
Töngesgasse 21, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Nhà trị liệu tâm lý Dipl.-Psych. Petra Knatz
Töngesgasse 21, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Nhà trị liệu tâm lý Dipl.-Psych. Martina Komp
Töngesgasse 21, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Nhà trị liệu tâm lý Dipl.-Psych. Manfred Cezanne
Töngesgasse 21, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
đóng cửa hôm nay
Điều dưỡng Lebenshaus St. Leonhard
Buchgasse 1, 60311 Frankfurt  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ thần kinh Dr. med. Stefan Unglaub
Zeil 111, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 14:00 - 20:00 giờ
Bác sĩ chỉnh hình Dr. med. Dan Rusdea
Zeil 111, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 15:00 giờ
Bác sĩ X quang Andreas Boberg
Zeil 109, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ X quang Dr. med. Mirjam Rang
Zeil 109, 60313 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 16:30 giờ
Bác sĩ đa khoa Wasiliki Procou
Töngesgasse 22, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 08:30 - 13:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 17:00 giờ
Bác sĩ tai mũi họng Dr. med. Oliver Erb
Töngesgasse 22, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 09:00 - 11:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 17:00 giờ
Bác sĩ phụ khoa Lidia Rücker
Töngesgasse 22, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ da liễu Dr. med. Jenda Körber
Töngesgasse 22, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 08:30 - 12:30 giờ
mở hôm nay 14:00 - 20:00 giờ
Nhà trị liệu tâm lý Rose Rogosaroff
Großer Hirschgraben 28, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 10:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 17:00 giờ
Bệnh viện Dayclinic Frankfurt
Roßmarkt 13, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ thần kinh Dr. med. Regine Michaelis
Schulstr. 37, 60594 Frankfurt am Main  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ nội khoa Dr. med. Martin Dürsch
Schulstr. 37, 60594 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 07:30 - 16:00 giờ
Bác sĩ nội khoa Dr. med. Elmar Büscher
Schulstr. 37, 60594 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 17:00 giờ
Bác sĩ chỉnh hình Dr. med. Behsad Taleban
Rossmarkt 13, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 12:30 giờ
mở hôm nay 13:30 - 17:00 giờ
Bác sĩ gây mê Dr Christiane Brender
Schulstr. 31, 60594 Frankfurt am Main  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Bác sĩ X quang Dr. med. Boris Bauer
Schulstr. 31, 60594 Frankfurt am Main  ➤ 1km
mở hôm nay 08:00 - 18:00 giờ