Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Trường đặc biệt ở Frankfurt/Main

Trường đặc biệt Viktor-Frankl-Schule - Förderschule
Fritz-Tarnow-Str. 27, 60320 Frankfurt am Main  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Wallschule - Förderschule
Diesterwegstr. 11, 60594 Frankfurt am Main  ➤ 1km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Alois-Eckert-Schule - Förderschule
Eschenheimer Anlage 20 A, 60318 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Weißfrauenschule - Förderschule
Gutleutstr. 38, 60329 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Schule am Sachsenhäuserberg - Förderschule
Hainerweg 98, 60599 Frankfurt am Main  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Freie Schule - Förderschule
Vogelweidstr. 3, 60596 Frankfurt am Main  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Hermann-Herzog-Schule - Förderschule
Fritz-Tarnow-Str. 27, 60320 Frankfurt am Main  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Heinrich-Hoffmann-Schule - Förderschule
Marienburgstr. 4, 60528 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Schule am Sommerhoffpark - Förderschule
Gutleutstr. 295, 60327 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Charles-Hallgarten-Schule - Förderschule
Am Bornheimer Hang 10, 60386 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Berthold-Simonsohn-Schule - Förderschule
Kostheimer Str. 11-13, 60326 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Schule im Monikahaus - Förderschule
Kriegkstr. 36, 60326 Frankfurt am Main  ➤ 5km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Johann-Hinrich-Wichern-Schule - Förderschule Frankfurt am Main
Victor-Gollancz-Weg 4, 60433 Frankfurt am Main  ➤ 6km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Bürgermeister-Grimm-Schule - Förderschule
Ackermannstr. 39, 60326 Frankfurt am Main  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Fröbelschule - Förderschule Offenbach am Main
Goethestr. 10-12, 63067 Offenbach am Main  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Friedrich-Fröbel-Schule - Förderschule Neu-Isenburg
Offenbacher Str. 162, 63263 Neu-Isenburg  ➤ 8km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Hermann-Luppe-Schule - Förderschule
An der Praunheimer Mühle 7, 60488 Frankfurt am Main  ➤ 8km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Brunnenschule - Förderschule
Kurt-Moosdorf-Str. 75, 61118 Bad Vilbel  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Oswald von Nell Breuning-Schule - Förderschule
Oswald-von-Nell-Breuning-Str. 3, 63069 Offenbach am Main  ➤ 10km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Erich Kästner Schule - Förderschule
Geleitsstr. 18, 63065 Offenbach am Main  ➤ 10km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Ludwig-Dern-Schule - Förderschule
Schubertstr. 89, 63069 Offenbach am Main  ➤ 10km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Mosaikschule - Förderschule Frankfurt am Main
Gerhart-Hauptmann-Ring 240 A, 60439 Frankfurt am Main  ➤ 10km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt John-F.-Kennedy-Schule - Förderschule
Saalburgstr. 10, 61118 Bad Vilbel  ➤ 10km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Michael-Schule - Förderschule
Eichhörnchenpfad 4, 65933 Frankfurt am Main  ➤ 11km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Georg-Büchner-Schule - Förderschule Dreieich
Konrad-Adenauer-Str. 22, 63303 Dreieich  ➤ 11km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Mathildenschule - Förderschule
Mathildenstr. 30, 63065 Offenbach am Main  ➤ 11km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Bachschule - Förderschule
Friedensstr. 81, 63071 Offenbach am Main  ➤ 11km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Schule im Reinhardshof - Förderschule
Alt-Erlenbach 87, 60437 Frankfurt am Main  ➤ 11km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Panoramaschule - Förderschule
Werner-Bockelmann-Str. 3, 65934 Frankfurt am Main  ➤ 12km
giờ mở cửa không xác định
Trường đặc biệt Ernst-Reuter-Schule - Förderschule
Bürgeler Str. 60, 63075 Offenbach am Main  ➤ 13km
giờ mở cửa không xác định