Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Trường tiểu học ở Köln

Trường tiểu học Katholische Grundschule Trierer Straße
Trierer Str. 8, 50676 Köln  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Nikolaus-Groß-Schule Kath. Grundschule Köln
Bernhard-Letterhaus-Str. 17, 50670 Köln  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Marienschule Kath. Grundschule Materborn
Königsallee 169, 47533 Kleve  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Gemeinschaftsgrundschule Zwirnerstraße
Zwirnerstr. 15-17, 50678 Köln  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Gemeinschaftsgrundschule Pfälzer Straße
Pfälzer Str. 30-34, 50677 Köln  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Gemeinschaftsgrundschule Loreleystraße
Loreleystr. 3-5, 50677 Köln  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Freinet-Schule Köln Gemeinschaftsgrundschule
Dagobertstr. 79, 50668 Köln  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Lauder-Morijah-Schule Trägerverein der Jüdischen Grundschu
Ottostr. 85, 50823 Köln  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Katholische Grundschule Zugweg
Zugweg 42-44, 50677 Köln  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Gemeinschaftsgrundschule Antwerpener Straße
Antwerpener Str. 19-29, 50672 Köln  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Montessori-Grundschule Gilbachstraße
Gilbachstr. 20, 50672 Köln  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Stephan-Lochner-Schule, Katholische Grundschule
Lochnerstr. 13-15, 50674 Köln  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Katholische Grundschule Mainzer Straße
Mainzer Str. 30-34, 50678 Köln  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Karl-Leisner-Schule Grundschule
Klombeckstr. 79, 47533 Kleve  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Gemeinschaftsgrundschule Balthasarstraße
Balthasarstr. 87, 50670 Köln  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Gemeinschaftsgrundschule Gotenring
Gotenring 5, 50679 Köln  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Katholische Grundschule Gotenring
Gotenring 5, 50679 Köln  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Gemeinschaftsgrundschule Steinbergerstraße
Steinbergerstr. 40, 50733 Köln  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Mathilde-von-Mevissen-Grundschule
Gellertstr. 4-6, 50733 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Gemeinschaftsgrundschule Rosenzweigweg
Rosenzweigweg 3, 50969 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Katholische Grundschule Everhardstraße
Everhardstr. 60, 50823 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Katholische Grundschule Osterather Straße
Osterather Str 13, 50739 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Katholische Grundschule Berrenrather Straße
Berrenrather Str. 179, 50937 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Franziskus-Schule, Katholische Grundschule
Cäsarstr.21, 50968 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Maria-Sybilla-Merian-Schule, Gemeinschaftsgrundsch
Cäsarstr.21, 50968 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Gemeinschaftsgrundschule Annastraße
Annastr. 63, 50968 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Johanna-Sebus-Schule Kath. Grundschule
Hohe Straße 116, 47533 Kleve  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Sankt-Nikolaus-Schule, Katholische Grundschule
Bernkasteler Str. 9, 50969 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Paul-Klee-Schule Gemeinschaftsgrundschule
Ottostr. 76, 50823 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường tiểu học Gemeinschaftsgrundschule Stenzelbergstraße
Stenzelbergstr. 3-7, 50939 Köln  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định