Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Trường trung học cơ sở ở Berlin

Trường trung học cơ sở Oberschule Templin (Realschule)
Dargersdorfer Sstr. 14, 17268 Templin  ➤ 17km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule am Airport Schönefeld (Realschule)
Am Seegraben 58/60, 12529 Schönefeld  ➤ 20km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule Schwanebeck (Realschule)
Dorfsstr. 14e/f, 16341 Panketal  ➤ 20km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Mühlendorf Oberschule (Realschule)
Albert-Wiebach-Sstr. 4, 14513 Teltow  ➤ 21km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Otfried-Preußler-Schule (Realschule)
Teltower Str. 1, 14979 Großbeeren  ➤ 22km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Dr. Hugo Rosenthal-Oberschule (Realschule)
Berliner Sstr. 41, 16540 Hohen Neuendorf  ➤ 22km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Carl-Diercke-Schule Oberschule Kyritz (Realschule)
Pritzwalker Sstr. 19, 16866 Kyritz  ➤ 22km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Berlin Brandenburg International School GmbH (Realschule)
Am Hochwald 30, 14532 Kleinmachnow  ➤ 25km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule Adolph Diesterweg Hennigsdorf (Realschule)
Schulsstr. 9, 16761 Hennigsdorf  ➤ 26km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Tobias-Seiler-Oberschule (Realschule)
Zepernicker Chaussee 20, 16321 Bernau  ➤ 26km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Seeoberschule Rangsdorf (Realschule)
Stauffenbergallee 6, 15834 Rangsdorf  ➤ 27km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule Rangsdorf (Realschule)
Großmachnower Sstr. 4, 15834 Rangsdorf  ➤ 27km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Nachbarschaftsschule Freie Schule (Realschule)
Roddahner Dorfsstr. 9, 16845 Neustadt (Dosse)  ➤ 27km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule am Rollberg (Realschule)
Neuer Schulweg 10, 16321 Bernau  ➤ 28km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Montessorischule Niederbarnim - Oberschule (Realschule)
Niederbarnimallee 75, 16321 Bernau  ➤ 28km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Peter-Joseph-Lenné-Oberschule (Realschule)
v. Canstein-Sstr. 2, 15366 Hoppegarten  ➤ 28km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule Albert Schweitzer Hennigsdorf (Realschule)
Waidmannsweg 20, 16761 Hennigsdorf  ➤ 29km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Freie Oberschule (Realschule)
Uhlandallee 28-30, 15732 Eichwalde  ➤ 30km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Gottlieb-Daimler-Oberschule (Realschule)
Karl-Liebknecht-Sstr. 2c, 14974 Ludwigsfelde  ➤ 30km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở 1. Oberschule Velten (Realschule)
Breite Str. 32, 16727 Velten  ➤ 32km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule Klosterfelde (Realschule)
Ernst-Thälmann-Sstr. 22, 16348 Wandlitz  ➤ 32km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Ludwig-Witthöft-Oberschule (Realschule)
Karl Marx Sstr. 108, 15745 Wildau  ➤ 34km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule Neuenhagen bei Berlin (Realschule)
Puschkinweg 3-5, 15366 Neuenhagen bei Berlin  ➤ 35km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Jean-Clermont-Oberschule Sachsenhausen (Realschule)
Hermann-Löns-Sstr. 5, 16515 Oranienburg  ➤ 35km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule Dr. Hans Bredow (Realschule)
Rosa-Luxemburg-Sstr. 19, 15711 Königs Wusterhausen  ➤ 35km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Pierre de Coubertin-Oberschule (Realschule)
Gagarinsstr. 5-7, 14480 Potsdam  ➤ 35km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Carl Friedrich Grabow-Oberschule (Realschule)
Berliner Sstr. 29, 17291 Prenzlau  ➤ 36km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule Johann-Gottfried-Herder (Realschule)
Erich-Weinert-Sstr. 9, 15711 Königs Wusterhausen  ➤ 36km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Stadtschule Altlandsberg (Realschule)
Klostersstr. 3, 15345 Altlandsberg  ➤ 37km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Oberschule Falkensee (Realschule)
Pötenweg 30, 14612 Falkensee  ➤ 38km
giờ mở cửa không xác định