Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Trường trung học cơ sở ở Frankfurt/Main

Trường trung học cơ sở Holbeinschule (Realschule)
Textorsstr. 111, 60594 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Deutschherrenschule (Realschule)
Willemersstr. 24, 60594 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Fürstenbergerschule (Realschule)
Fürstenbergersstr. 152, 60322 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Ludwig-Börne-Schule (Realschule)
Lange Sstr. 30-36, 60311 Frankfurt am Main  ➤ 2km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Falkschule (Realschule)
Ludwigsstr. 34-38, 60327 Frankfurt am Main  ➤ 3km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Rackow-Schule Frankfurt GmbH (Realschule)
Eckenheimer Landstr. 303, 60320 Frankfurt am Main  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Brüder-Grimm-Schule (Realschule) Frankfurt am Main
Luxemburgerallee 1-3, 60385 Frankfurt am Main  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Louise-von-Rothschild-Schule (Realschule)
Usinger Sstr. 24, 60389 Frankfurt am Main  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Anne-Frank-Schule (Realschule) Frankfurt am Main
Fritz-Tarnow-Sstr. 29, 60320 Frankfurt am Main  ➤ 4km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Brüder-Grimm-Schule (Realschule) Neu-Isenburg
Waldstr. 101, 63263 Neu-Isenburg  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Geschwister-Scholl-Schule (Realschule) Frankfurt am Main
Hadriansstr. 18, 60439 Frankfurt am Main  ➤ 7km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Bardoschule (Realschule)
Abt-Richard-Sstr. 3, 36041 Fulda  ➤ 8km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Michael-Ende-Schule (Realschule)
Niddagausstr. 29, 60489 Frankfurt am Main  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Konrad-Haenisch-Schule (Realschule)
Lauterbacher Sstr. 2, 60386 Frankfurt am Main  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Marianne-Frostig-Schule (Realschule)
Auf der Rosenhöhe 55, 63069 Offenbach am Main  ➤ 9km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Bachschule - Realschule
Friedensstr. 81, 63071 Offenbach am Main  ➤ 11km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Ernst-Reuter-Schule - Realschule
Bürgeler Str. 60, 63075 Offenbach am Main  ➤ 13km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Geschwister-Scholl-Schule - Realschule Offenbach am Main
Erich-Ollenhauer-Str. 1, 63073 Offenbach am Main  ➤ 14km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Eduard-Spranger-Schule (Realschule)
Schaumburger Sstr. 66-68, 65936 Frankfurt am Main  ➤ 14km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Maria-Ward-Schule (Realschule)
Weinbergsweg 60, 61348 Bad Homburg  ➤ 15km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Erich Kästner-Schule Oberursel (Realschule)
Karl-Hermann-Flach-Str. 60, 61440 Oberursel  ➤ 15km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Robert-Koch-Schule (Realschule)
Luciussstr. 2, 65929 Frankfurt am Main  ➤ 16km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Walter-Kolb-Schule (Realschule)
Sossenheimer Weg 50-54, 65929 Frankfurt am Main  ➤ 16km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Werner-von-Siemens-Schule (Realschule) Maintal
Ascher Str. 60, 63477 Maintal  ➤ 17km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Erich Kästner-Schule Rosbach (Realschule)
Seeweg 8, 61191 Rosbach  ➤ 18km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Friedrich-Ebert-Schule (Realschule) Mühlheim
Heinesstr. 51, 63165 Mühlheim  ➤ 18km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Friedrich-Stoltze-Schule (Realschule)
Falkensteiner Sstr. 18, 61462 Königstein  ➤ 25km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Eppsteinschule (Realschule)
Doorner Str. 49, 63456 Hanau  ➤ 26km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Mittelpunktschule Oberer Hüttenberg (Realschule)
Grenzweg 1, 35510 Butzbach  ➤ 27km
giờ mở cửa không xác định
Trường trung học cơ sở Elisabethenschule (Realschule)
Rossertsstr. 1, 65719 Hofheim am Taunus  ➤ 27km
giờ mở cửa không xác định