Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Văn phòng báo chí ở Brandenburg

Văn phòng báo chí Pressestelle Potsdam
Friedrich-Ebert-Str. 79/81, 14469 Potsdam  ➤ 8km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Dallgow-Döberitz
Wilmsstr. 41, 14624 Dallgow-Döberitz  ➤ 11km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Werder (Havel)
Eisenbahnstr. 13/14, 14542 Werder (Havel)  ➤ 13km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Wustermark
Hoppenrader Allee 1, 14641 Wustermark  ➤ 14km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Brieselang
Am Markt 3, 14656 Brieselang  ➤ 14km
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Falkensee
Falkenhagener Str. 43/49, 14612 Falkensee  ➤ 16km
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Nuthetal
Arthur-Scheunert-Allee 103, 14558 Nuthetal  ➤ 16km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Michendorf
Potsdamer Str. 33, 14552 Michendorf  ➤ 17km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Schwielowsee
Potsdamer Platz 9, 14548 Schwielowsee  ➤ 19km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Seddiner See
Kiefernweg 5, 14554 Seddiner See  ➤ 20km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Ketzin
Rathausstr. 7, 14669 Ketzin  ➤ 20km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 16:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Schönwalde-Glien
Berliner Allee 7, 14621 Schönwalde-Glien  ➤ 21km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 19:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Nauen
Rathausplatz 1, 14641 Nauen  ➤ 23km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 17:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Kleinmachnow
Adolf-Grimme-Ring 10, 14532 Kleinmachnow  ➤ 24km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Stahnsdorf
Annastr. 3, 14532 Stahnsdorf  ➤ 24km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Beelitz
Berliner Str. 202, 14547 Beelitz  ➤ 26km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Teltow
Marktplatz 1-3, 14513 Teltow  ➤ 29km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Oberkrämer
Perwenitzer Weg 2, 16727 Oberkrämer  ➤ 29km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Hennigsdorf
Rathausplatz 1, 16761 Hennigsdorf  ➤ 30km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Velten
Rathausstr. 10, 16727 Velten  ➤ 32km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Ludwigsfelde
Rathausstr. 3, 14974 Ludwigsfelde  ➤ 33km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Charlottenburg-Wilmersdorf
Otto-Suhr-Allee 100, 10585 Berlin  ➤ 34km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng báo chí Pressestelle Kremmen
Am Markt 1, 16766 Kremmen  ➤ 34km
mở hôm nay 08:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Kloster Lehnin
Friedensstr. 3, 14797 Kloster Lehnin  ➤ 35km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 15:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Großbeeren
Am Rathaus 1, 14979 Großbeeren  ➤ 35km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Trebbin
Markt 1-3, 14959 Trebbin  ➤ 35km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Leegebruch
Eichenhof 4, 16767 Leegebruch  ➤ 36km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Groß Kreutz
Potsdamer Landstr. 49 b, 14550 Groß Kreutz  ➤ 36km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 13:00 - 18:00 giờ
Văn phòng báo chí Pressestelle Tempelhof-Schöneberg
John-F.-Kennedy-Platz, 10825 Berlin  ➤ 37km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng báo chí Pressestelle Hohen Neuendorf
Oranienburger Str. 2, 16540 Hohen Neuendorf  ➤ 38km
mở hôm nay 09:00 - 12:00 giờ
mở hôm nay 14:00 - 18:00 giờ