Trang chủ
Đăng nhập
townserv.de
Trang chủ
Đăng nhập

Văn phòng trọng lượng và đo lường ở Hamburg

Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichdirektion Nord Dienststelle Hamburg
Nordkanalstr. 50, 20097 Hamburg  ➤ 4km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Betriebsstelle Eichamt Lüneburg - Stade
Lise-Meitner-Str. 4, 21337 Lüneburg  ➤ 58km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichdirektion Nord, Außenstelle Lübeck
Gutenbergstr. 1, 23611 Bad Schwartau  ➤ 86km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichdirektion Nord
Düppelstr. 63, 24105 Kiel  ➤ 89km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichdirektion Nord, Dienststelle
Düppelstr. 63, 24105 Kiel  ➤ 89km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Betriebsstelle Eichamt Nienburg
Bismarckstr. 26, 31582 Nienburg/Weser  ➤ 134km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Mess- und Eichwesen Niedersachsen
Goethestr. 44, 30169 Hannover  ➤ 135km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Betriebsstelle Eichamt Hannover
Goethestr. 44, 30169 Hannover  ➤ 135km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Landeseichdirektion
Rembertiring 8-12, 28195 Bremen  ➤ 142km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichamt Bremen
Häschenstr. 14, 28199 Bremen  ➤ 144km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Betriebsstelle Eichamt Braunschweig - Göttingen
Bienroder Weg 86, 38106 Braunschweig  ➤ 154km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichamt Bremerhaven
Lange Str. 119, 27580 Bremerhaven-Lehe  ➤ 157km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Betriebsstelle Eichamt Oldenburg - Emden
Artillerieweg 55, 26129 Oldenburg  ➤ 206km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Betriebsstelle Eichamt Bielefeld
Detmolder Str. 513, 33605 Bielefeld  ➤ 233km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichamt Außenstelle Magdeburg - Nebenstelle
Frommhagenstr. 31, 39576 Stendal  ➤ 233km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichamt Außenstelle Magdeburg
Fürstenwallstr. 10, 39104 Magdeburg  ➤ 242km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichamt Nordthüringen
Geseniusstr. 28, 99734 Nordhausen  ➤ 245km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichdirektion Nord Dienststelle Rostock
Am Güterbahnhof 23, 18055 Rostock  ➤ 247km
giờ mở cửa không xác định
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichdirektion Hessen, Außenstelle
Karthäuserstr. 21, 34117 Kassel  ➤ 255km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Betriebsstelle Eichamt Osnabrück
Frankenstr. 11, 49082 Osnabrück  ➤ 259km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichamt Außenstelle Dessau
Bitterfelder Str. 32, 06844 Dessau  ➤ 314km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Betriebsstelle Eichamt Münster
Nieberdingstr. 14-16, 48155 Münster  ➤ 317km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Landeseichamt Sachsen-Anhalt
Merseburger Str.1/3, 06112 Halle  ➤ 320km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichtechnischer Dienst
Merseburger Str. 3, 06112 Halle  ➤ 320km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Betriebsstelle Eichamt Arnsberg
Bahnhofstr. 173, 59759 Arnsberg  ➤ 325km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichamt Außenstelle Fulda
Buttlarstr. 51, 36039 Fulda  ➤ 335km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Metrologisches Prüfamt
Unterpörlitzer Str. 2, 98693 Ilmenau  ➤ 335km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Eichamt Südthüringen
Unterpörlitzer Str. 2, 98693 Ilmenau  ➤ 335km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Landesamt für Mess- und Eichwesen Thüringen
Unterpörlitzer Str. 2, 98693 Ilmenau  ➤ 335km
đóng cửa hôm nay
Văn phòng trọng lượng và đo lường Beschußamt
An der Hasel 2, 98527 Suhl  ➤ 337km
đóng cửa hôm nay